Neem contact op: 06 - 22862603

Profiel

Mijn naam is Martin Rasker en ik vertel je graag waarom ik ben gestart met MijnBeterIk en deze website die je verder helpt met je zelfontplooiing. Bij je eigen ontwikkeling gaat het volgens mij In de kern om je overtuigingen (mindset) op drie gebieden. Deze overtuigingen zijn onderling  sterk verbonden en versterken elkaar als je ze actief inzet bij je eigen ontwikkeling. 

In verbinding

Na mijn studie kwam ik al snel terecht in leidinggevende functies als projectleider of manager waarbij ik vanuit een leidende rol aan de slag mocht met een groep mensen. Alhoewel dit over het algemeen redelijk succesvol was, ging dit ook met het nodige vallen en opstaan. Mijn bedrijfseconomische opleiding had me veel kennis gebracht, maar niet de vaardigheid om intelligent met (groepen) mensen om te gaan. Mijn focus lag eigenlijk volledig op het te behalen resultaat. 
 
Door praktijkervaring en het volgen van trainingen heb ik bijgeleerd. Met de kennis en ervaring van nu is het me duidelijke dat ik toen veel zaken effectiever had kunnen bereiken. Dit vooral door je niet uitsluitend te concentreren op het te behalen resultaat, meer vooral aandacht te hebben voor de factor mens. Dit geldt zowel voor je werk als andere levensomstandigheden.
 
Inmiddels ben ik er van overtuigd dat het voor het bereiken van resultaten essentieel dat je goed met andere mensen omgaat. Doordat je anderen weet te motiveren en te boeien bereik je samen meer. Als je dit echt doorhebt dan verhoog je het persoonlijke succes en leef en werk je met meer plezier.
 

Onafhankelijk 

Een factor die minstens zo belangrijk is voor het verhogen van je levensplezier is het realiseren van zekerheid door financiële onafhankelijkheid.  Verreweg de meeste mensen zijn opgevoed met de overtuiging dat hard- en veel werken leidt tot een goed inkomen. Dit wordt ook in het onderwijs en in werkomgevingen toegepast. Je moet werken en je uren worden door de baas omgeruild voor geld om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Zelf heb ik hier ook in geloofd, maar heb gelukkig ontdekt deze overtuiging echt niet waar is.
 
Het creëren van zekerheid door  financiële onafhankelijkheid heeft vooral  te maken heeft met het geloof in jezelf. Jij bent degene die voor zichzelf een beter leven kan realiseren, een leven dat bepaald wordt door jou zelf en niet door anderen zoals je baas. Iedereen is in staat om zich financieel onafhankelijk te maken. Het vereist echter wel dat jij zelf die verantwoordelijkheid durft op te pakken. Niet langer wijzen naar anderen, maar zelf actief aan de slag!
 

Bijdragen

Een derde belangrijke factor van MijnBeterIk is dat je meehelpt en actief een bijdraagt aan een beter leven voor anderen, een betere samenleving, een betere wereld. Geef aan anderen geld, spullen of energie, hoe en waar dan ook om 'ons' verder te helpen naar een betere toekomst. De eerder genoemde factoren ‘verbondenheid’ en ‘financiële zekerheid’ versterken je mogelijkheden om een goede bijdrage te leveren. Dit werkt ook omgekeerd, immers: "wie goed doet, goed ontmoet".
 
Door te leren en ervaren op deze drie gebieden ontwikkel ik mezelf nog iedere dag verder. Graag help ik andere mensen om zich ook verder te ontwikkelen. Om in verbondenheid beter te kunnen samenwerken en leven, om financiële zekerheid te realiseren en actief bij te dragen aan een betere wereld. Hiervoor staan veel artikelen, tips en suggesties op deze website.
 
Martin Rasker
 
 
Share |
Realisatie door
Afslag2