Neem contact op: 06 - 22862603

Talentenmarkt

Bij succesvolle organisaties met moderne werkwijzen, zoals Het Nieuwe Werken, staat de mens centraal als belangrijke factor voor het succes van de organisatie. Een organisatie onderscheidt zich door talent van mensen op de juiste waarde te schatten, te waarderen en medewerkers de mogelijkheid te geven hun talenten uit te bouwen en optimaal te benutten. Het herkennen en binden van talentvolle medewerkers is van groot belang.

Gezamenlijk belang

Een moderne werkgever ziet opleiding en ontwikkeling als voorbereiding op een volgende stap in de carrière van de medewerker. Medewerkers worden uitgedaagd en hun talenten worden verder ontplooid waarbij wordt vooruit gekeken naar competenties die horen bij een volgende functie. Bij voorkeur een functie binnen, maar wellicht ook buiten de eigen organisatie. Hier wordt vaak nog een spanningsveld tussen het belang van de werkgever en de werknemer ervaren. Hoe investeer je in medewerkers die misschien de organisatie verlaten?
 
Voor zowel de werknemer als werkgever is het van belang om inzicht te hebben in de kennis, vaardigheden en drijfveren van de medewerkers. Hierdoor zijn de medewerkers zich beter bewust van wat ze het liefst willen. Voor de organisatie ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid om de medewerkers tijdig een optimale ontwikkeling en bijpassend werk te bieden. Een gezamenlijk belang dat leidt tot een effectieve organisatie waarin met energie, passie en plezier gewerkt wordt.
 

Talentenmarkt

Voor grotere organisatie is het nuttig om gebruik te maken van een digitale Talentenmarkt waaruit duidelijk wordt wat mensen kunnen en graag willen doen. Vanuit de medewerker gezien een vorm van ‘personal branding’ waarbij ze zichzelf op nuttige wijze in beeld kunnen brengen.

Veel medewerkers hebben op internet al online profielen, zoals Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn en weblogs, die hierbij prima gebruikt kunnen worden. Door het gebruiken van deze profielen binnen de eigen Talentenmarkt, wordt gelijk ook invulling gegeven aan carrière begeleiding die verder gaat dan de grenzen van de eigen organisatie.
 

Begeleiding

Voor een nuttig en effectief gebruik van de Talentenmarkt is het van belang dat medewerkers op een juiste manier worden ondersteund bij het gebruik hiervan. Wat komt er bovenaan de zoekresultaten te staan als je wordt gegoogled? Hoe ben je zichtbaar binnen de interne talentenmarkt en hoe zichtbaar ben jij op het internet? Hoe gebruik je de veelheid aan beschikbare 2.0-tools goed om te laten zien wie je bent en waar je naar toe wilt in de toekomst. Wat heb jij als medewerker te bieden? Welke doelen wil je bereiken en welke aanpak past daarbij?

Door in een Talentenmarkt te laten zien wie je bent en waar je goed in bent, kun je ingezet worden op jouw talenten. Als iedereen weet wie je bent en waar je talenten liggen, krijg je ook de klussen die je graag wilt.

Martin Rasker
Mijn Beter Ik B.V.

Share |


comments powered by Disqus
Realisatie door
Afslag2