Neem contact op: 06 - 22862603

Retoriek en zingeving

Voor mensen is zingeving een belangrijke motivator voor hun werk.  Zeker in dienstverlenende en creatieve bedrijven werkt het beter als mensen weten waarvoor ze hun inspanning verrichten. Een mooie retoriek van de top “de klant centraal” is niet voldoende. Welke doelen stellen we, wat willen we bereiken, wanneer gaat het goed.  We willen graag zinvol bezig zijn en presteren.

De praktijk

Hoe schrijnend is de situatie die bij veel bedrijven.Er zijn medewerkers die hun werk als zinloos beschouwen, een grote groep die hun werk min of meer mechanisch uitvoeren en helaas maar een kleine groep die enthousiast en gemotiveerd aan de slag is. Wat is er toch aan de hand?

Bij individuele bedrijven kunnen er verschillende zaken spelen die dit veroorzaakt. Wanneer er wordt gekeken vanuit de zingeving, dan lijkt er toch wel een grote gemene deler te onderkennen die bij veel bedrijven speelt. Ik geloof dat gebrek aan duidelijkheid over de bedrijfsdoelstellingen en vooral  tegenstrijdige boodschappen een hele sterke negatieve invloed hebben op het gevoel van zingeving en daarmee op prestaties.

Het nieuwe credo

Bij grotere bedrijven is  altijd een centraal credo dat periodiek wordt aangepast. Meestal wordt dat  centraal bedacht  door een directie, hun directe adviseurs en externe begeleiding. Nadat het is nieuwe motto is bedacht wordt het personeel bijeen getrommeld en verteld wat de nieuwe slogan is. En soms volgt er ook nog een campagne met een logo, workshops en andere geld verslindende acties. Medewerkers doen braaf mee en gaan vervolgens, enigszins verward, weer aan het werk.

De retoriek van de top wordt in woord en geschrift natuurlijk keurig nagebootst, je weet namelijk maar nooit. Bij het koffieapparaat en in de kantine wordt er echter anders gesproken. Het zijn niet de credo’s en mooie waarden die de medewerkers bekritiseren, het is grote afstand tot de waarden die ze dagelijks in de praktijk gebracht zien. Dit zijn soms zelfs geheel tegenstrijdige signalen. Als je goed kijkt verandert er op de werkvloer eigenlijk ook niet zoveel.

Verbinden retoriek en praktijk

Een van de redenen waarom mensen de zingeving of motivatie verliezen is doordat ze niet meer weten waar hun werk toe moet leiden en wat het voor hun eigen plezier en de organisatie oplevert. In grote organisaties zijn er vaak conflicterende bedrijfsdoelstellingen. Ook als het wel lukt om voor het bedrijf een doelstelling te formuleren, dan houd het daarmee niet op. Dit moet dan met energie ook vertaald worden naar belangrijke processen als selectie, beloning en ontwikkeling van mensen.

Kortom voor zingeving,  motivatie en prestatie van medewerkers is het van groot belang dat bedrijfs- of veranderdoelstellingen niet beperkt blijven tot de retoriek van de top. Zingeving van mensen komt uit vele bronnen: wat zeggen managers, hoe gedragen managers en collega's zich, welke waarden en gedragspatronen worden gehanteerd, hoe wordt omgegaan met beoordelingen en beloningen etc.  Het is zeker niet eenvoudig, maar uiterst belangrijk om er zorg voor te dragen dat er een bedrijfsomgeving ontstaat die in al haar aspecten bijdraagt aan het creëren van een consistente zingeving. Voor een plezierige, zinvolle werkomgeving en uiteindelijk betere prestaties.  

Martin Rasker
Mijn Beter Ik B.V.

Share |


comments powered by Disqus
Realisatie door
Afslag2