Neem contact op: 06 - 22862603

Het beste team

Binnen een organisatie kunnen grote verschillen zijn in de motivatie binnen de verschillende teams. In het ene team werkt iedereen vanuit een gedrevenheid aan de taken, terwijl een ander team futloos en ongeïnspireerd werkt.

Als leidinggevende heb je ervoor zorgen dat de motivatie en productiviteit van je team op het hoogste niveau is. Dit vooral door het werk te laten aansluiten op de kwaliteiten en drijfveren van de teamleden en  voldoende uitdaging te bieden. Hoe kom je er achter wat er nog nodig is om het beste team te worden?

Hoge werkdruk

Vaak wordt hoge werkdruk als negatief gezien, het is echter niet erg als een team op haar tenen moet lopen. Vaak functioneren teams onder een bepaalde werkdruk zelfs beter. Het moet echter geen maanden duren en het einde moet concreet aan te geven zijn. Als het te lang duurt dan schuift een team van spanning naar stress. De energie vloeit weg, het gevoel van controle over de situatie verdwijnt en het prestatieniveau daalt.

Dezelfde redenering geldt voor werkzaamheden die de mensen in een team als routine kunnen uitvoeren. Geen probleem na een moment van hoge werkdruk, maar als de routine te lang duurt, verslapt de aandacht. Er worden onnodige fouten gemaakt en het team wordt minder alert of zelfs apathisch. Elke kleine uitdaging is dan al te veel. Het team komt nauwelijks nog tot overtuigende resultaten. Zover mag je het als leidinggevende natuurlijk niet laten komen.

Als leidinggevende moet je dus voorkomen dat je team verstijft van de spanning of juist verslapt van de routine. Het is van belang om een goed beeld te hebben van de werkbeleving van de medewerkers en er samen met hen voor te zorgen dat het team optimaal balanceert tussen stress en verveling.

Meetlat

Het is van groot belang om de medewerkers vooral zelf te laten bepalen wat ze ervaren. Een objectieve meetlat bestaat hier niet, het gaat namelijk om de beleving van het werk. Hierop zijn vele factoren van invloed, zoals: heldere organisatie- en werkdoelen, het krijgen van leerzame feedback, grip op kwaliteit (control), uitdaging (match met vaardigheden) en zingeving. Door de medewerkers zelf te laten meten en scoren kunnen we deze aspecten echter wel meetbaar in kaart laten brengen. Hierdoor wordt het heel duidelijk zichtbaar waardoor het team niet optimaal functioneert en wat er nodig is om de situatie gericht te verbeteren.

Martin Rasker
Mijn Beter Ik B.V.

Share |


comments powered by Disqus
Realisatie door
Afslag2