Neem contact op: 06 - 22862603

Excellente organisatie

Veel organisaties proberen zich te onderscheiden en beter te worden dan de concurrentie. Vaak leidt dat tot verbeteracties op onderdelen van de organisatie. De structuur wordt veranderd, processen worden ‘lean’ gemaakt, een product wordt aangepast of er wordt een nieuwe markt geprobeerd. Allemaal acties die wellicht bijdragen, maar niet zullen leiden tot een excellente organisaties. Dit artikel gaat over de vijf essentiele factoren voor een excellente organisatie.

Excellente organisaties

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een vijftal factoren het doorslaggevende verschil maken tussen gewoon een functionerende- en een excellente organisatie.  Deze vijf factoren vertonen onderling samenhang. Als een organisatie actief aan één van deze factoren werkt, zullen de andere daardoor ook al iets verbeteren. De vijf essentiële factoren zijn:

1. Hoge kwaliteit management
Een excellente organisatie heeft management van hoge kwaliteit dat integriteit en coachend leiderschap combineert met snelle besluitvorming.

2. Openheid en actiegerichtheid
De cultuur van een superieure organisatie is er een waarbij alle medewerkers in alle openheid continue  worden uitgedaagd om actief mee te denken en werken aan een het verder verbeteren van de eigen prestaties en die van de onderneming.

3. Lange termijn gerichtheid
De onderneming richt zich in alle aspecten op de lange termijn ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de product- en marktontwikkeling, de businesspartners als ook voor de relatie met de medewerkers.

4. Hoge kwaliteit medewerkers
De medewerkers van een superieure organisatie zijn divers, complementair en werken uitstekend samen. Ze zijn flexibel en vastberaden in het bereiken in het bereiken van de voorgenomen resultaten.

5. Continue verbetering en vernieuwing
Iedereen binnen een superieure organisatie is zich volledig bewust van de factoren waarmee ze zich onderscheidt in de markt. Vanuit deze zekerheid worden alle medewerkers gestimuleerd in het verder verbeteren van de processen, producten en diensten.

Illustratieve video

Haarlemmerolie?

De genoemde vijf factoren zijn geen algemeen recept voor alle organisaties. Er zijn tussen branches wel degelijk verschillen. Zo moeten bijvoorbeeld profit organisaties aan alle vijf aspecten tegelijk werken, maar voor overheidsinstellingen en bedrijven in de non-profitsector is eerst een focus op de eerste drie factoren belangrijk: hoge kwaliteit van management, openheid en actiegerichtheid en lange termijn oriëntatie.

 

Martin Rasker
Mijn Beter Ik B.V.

Share |


comments powered by Disqus
Realisatie door
Afslag2